Nowa rejestracja
Zapomniałeś hasła?
+48 669 731 168 (Po-Pt 7-16 godz.)
0 szt.
0,0 zł
Koszyk jest pusty. Chodźmy to naprawić!
Nie płać za wysyłkę! Dokup jeszcze za 99,0 zł a masz ją za darmo.
 
99,0 zł

Potrzebujesz porady?

Skontaktuj się z Anetą (Po-Pt 7-16 godz.)!
+48 669 731 168
aneta@manutea.pl

Dlaczego produkty od nas?

 • Dowóz za darmo nad 99 zl.
 • Zadowolonych klientów
 • Dostawa zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych

Opinie o Manutea.pl na Opineo.pl

 

 

 

 Regulamin

 

Te warunki mają zastosowanie w sklepie www.manutea.pl online. Warunki bliżej określają prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego.

KONTAKT:

E-shop: Manutea
Nazwa: MANU JTC, s.r.o. 
Adres: Nowa 369/10, 747 05, Opawa 5
REGON: 06539408
NIP: PL5263213919
Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym - Gmina Opawa
Telefon: +48 669 731 168
Email: aneta@manutea.pl
Kontakt: Hluczinska 1347/3a, Ludgerzowice, 747 14
Sklep: Hluczinska 1347/3a, Ludgerzowice, 747 14
Godziny otwarcia: Po - Pt 8:00 - 15:00

Sprzedający zobowiązuje się do szybkiej pisemnej lub elektronicznej korespondencji z kupującym, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych.

Postanowienia ogólne

Wszystkie ceny towarów, które oferuje Sklep są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów, jak również wprowadzania nowych towarów do sprzedaży na stronie sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania realizowanych akcji promocyjnych wraz ze zmianami cen. Więcej informacji na temat akceptowanych metod płatności są tutaj. Sprzedający nie wymaga żadnych opłat w zależności od sposobu płatności.

Kupujący zobowiązuje się do korzystania z komunikacji na odległość w zawarciu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy nabycia (koszt dostępu do Internetu, koszty telefonu) ponoszone przez Kupującego, a koszty te nie odbiegają od standardowej stawki. Potwierdzenie umowy zawartej w formie innej niż w formie pisemnej ukazuje odchylenia od rzeczywistej treści wynegocjowanej umowy i nie jest zgodne z prawem.

Fotografie prezentowane na stronie internetowej odpowiadają sprzedanym towarom.

Warunki dostawy

Sprzedający dostarcza towar do kupującego w ciągu 5 dni po potwierdzeniu zamówienia, chyba że dana osoba wybrała inny termin dostawy. Jeżeli towary opisane są „dostępne w magazynie", sprzedawca wysyła towar w ciągu dwóch dni roboczych. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru i zapłaty. Kupujący powinien skontrolować towar przy jego otrzymaniu.

Dokumenty dotyczące towarów, w szczególności potwierdzenie i certyfikaty, są natychmiast wysyłane przez sprzedającego do kupującego w ciągu dwóch dni od daty otrzymania towaru przez konsumenta.

Na życzenie kupującego, sprzedający może potwierdzić na piśmie, w jakim stopniu umowa zobowiązuje i w jaki sposób kupujący może skorzystać ze swoich praw.

Cena i sposób dostawy

Jeśli sprzedający nie wywiąże się z terminu dostawy lub wysyłki towarów, towar do kupującego zostanie wysłany bezpłatnie i sprzedający zapewnia zniżki na cenę nabycia w wysokości 3% od wartości zamówienia. Pozostałe należności dla nabywcy zostają bez zmian.

Prawo do odstąpienia od umowy i anulowanie zamówienia

Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania towaru lub ostatniej części dostawy, niezależnie od sposobu odbioru towaru lub zapłaty. Okres ten został zaprojektowany w celu umożliwienia nabywcy właściwego stopnia zapoznania się z naturą, cechami i funkcjami towarów.

Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili przed dostawą. Odstąpienie od umowy kupujący może wysyłać między innymi na adres sprzedawcy lub na adres e-mail aneta@manucafe.pl

Odstąpienie od umowy kupujący wysyła lub przekazuje w terminie 30 dni. Kupujący nie musi wskazywać przyczyny odstąpienia od umowy. Aby ułatwić komunikację, należy wycofać się z zakupu określając datę zakupu lub numer zamówienia, numer konta bankowego i wybrany sposób zwrotu zapłaty.

Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu kwoty odpowiadającej pełnej cenie towarów i opłacone koszty jej dostarczenia w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, w taki sam sposób jak płatności otrzymane od kupującego. Jeśli sprzedający oferuje różne sposoby dostawy towarów, nabywca jest zobowiązany do zwrotu najtańszej z nich. Najpóźniej w tym samym czasie kupujący po uzgodnieniu ze sprzedawcą, wysyła lub przekazuje zakupione towary. Towar powinien być zwrócony do sprzedawcy (nie za pobraniem) kompletny, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, bez oznak zużycia lub uszkodzenia. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez nabywcę.

Jeżeli kupujący zwraca towar osobiście, sprzedający zwróci ww wpłaty w ciągu 7 dni po odstąpieniu od umowy przez kupującego.

Jeśli towary zwrócone są uszkodzone lub napoczęte przez kupującego, sprzedający ma prawo do odszkodowania od strony nabywcy do utraty wartości i przypisuje się mu prawo do zwrotu kosztów.

Wyjątki: Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o świadczenie usług lub towarów, których cena zależy od wahań na rynkach finansowych niezależnych od sprzedawcy; (łącznie z napojami alkoholowymi.) W przypadku zamówień na dostawy towarów dostosowanych zgodnie z życzeniem konsumenta lub jego osobę i umów dotyczących towarów podlegających szybkiemu pogorszeniu oraz w przypadku towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami lub wycofanych z zamkniętego pojemnika nie mogą być one zwrócone.

Standardowy formularz odstąpienia dostępny jest tutaj. Ale to nie jest ważne, jaki formularz wybierzesz, wystarczy napisać do nas na e-mail lub zadzwonić :-)

Prawa i obowiązki wykonania

JAKOŚĆ PRZY DOSTAWIE

Jeżeli towary przejęte nie są kompletne (np. nie podano właściwości lub produkt nie nadaje się do normalnego użytku lub uzgodnionego celu oraz jeśli ilość, miara, waga i jakość nie pasuje do pozostałych ustawowych, umownych lub wstępnie umownych parametrów), to sprzedający ponosi odpowiedzialność.

Kupujący ma prawo w ciągu dwóch lat od daty otrzymania towarów do zniżki cen lub zwrotu kosztów u sprzedawcy; jeśli charakter wady nie jest ostateczny (zwłaszcza jeśli można naprawić usterkę bez zbędnej zwłoki), można domagać się dostarczenia nowych produktów bez wad lub nowych części bez wad.

Jeśli żadna naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, na podstawie umowy, kupujący może zażądać zwrotu ceny zakupu w całości. W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, zakłada się, że wada istniała w dostawie towarów. Sprzedający nie jest zobowiązany do zaspokojenia roszczenia kupującego, jeżeli może udowodnić, że kupujący spowodował wadę lub o niej wiedział.

OKREŚLENIE PRAW WADLIWOŚCI

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady powstałe po otrzymaniu towaru w okresie gwarancji 24 miesięcy lub w momencie składania wniosku w reklamacji, na opakowaniu lub w instrukcji.

W tym okresie, kupujący może złożyć reklamację o wadzie, która jest istotnym naruszeniem umowy (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna lub nieusuwalna):

 • usunięcie wad przez dostarczenie nowych towarów bez wady lub dostarczenia brakujących towarów;
 • bezpłatna wymiana;
 • rozsądne zniżki od ceny zakupu; lub
 • zwrot ceny zakupu w oparciu o wycofanie się z umowy.

Istotne jest, że naruszeniem umowy jest, gdy strona w chwili zawarcia umowy wiedziała lub powinna była wiedzieć, że druga strona nie zawarła umowy, chyba że naruszenie to przewidywano.

Wadliwy towar, który oznacza nieznaczne naruszenie umowy (niezależnie, jeśli wada jest usuwalna lub nieusuwalna), kupujący jest uprawniony do usunięcia wad lub do rozsądnego rabatu od ceny zakupu.

Jeśli wada wystąpiła po ponownej naprawie (trzeci zarzut tej samej wady lub czwarty- różnych wad) lub towary mają większą liczbę wad (przynajmniej trzy wady jednocześnie), kupujący może skorzystać z prawa do ulgi w stosunku do ceny zakupu, wymiany towaru lub odstąpienia od umowy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem lub niestosowanie się do instrukcji użycia. Dla wybranych towarów dla nabywcy, sprzedający zobowiązuje się oferować rozszerzoną umowę gwarancyjną.

 

Reklamacje

Reklamacja zakupionego towaru jest możliwa po przedstawieniu przez Kupującego dowodu zakupu (paragon, faktura VAT lub inny dowód zakupu pozwalający jednoznacznie potwierdzić, iż nabyto towar w sklepie MANU, tj.: wyciąg z karty lub konta).

2. Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich braków bądź też wad zakupionego w Sklepie towaru w terminie nie później niż 48 godzin od dnia otrzymania przesyłki na adres: aneta@manucafe.pl. Warto również potwierdzić telefonicznie zgłoszenie braków bądź wad towaru, co pozwoli na uniknięcie sytuacji, gdy e-mail nie dotrze do Sprzedającego.

Reklamacje dotyczące wszelkich uszkodzeń mechanicznych, które powstały w trakcie transportu będą rozpatrywane w sytuacji, kiedy podczas odbioru Kupujący spisał z dostawcą protokół reklamacyjny.

Reklamacje zgłaszane przez Kupujących są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od ich zgłoszenia lub dostarczenia wadliwego towaru. Po tym czasie Sprzedający zawiadamia Kupującego o wyniku reklamacji poprzez pocztę elektroniczną (skrzynkę e-mail Kupującego).

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych w celu realizacji umowy jest sprzedawca.

Identyfikator i dane kontaktowe administratora

 • Firma/imię i nazwisko: MANU JTC, sp. z o.o.
 • Siedziba: ul. Nowa 369/10, Opava - Małe Hosztice
 • REGON: 06539408
 • NIP: PL5263213919
 • Telefon: +48 669 731 168
 • E-mail: aneta@manutea.pl
 • Adres do kontaktu: ul. Hluczyńska 1347/3a, 747 14 Ludgerzowice

Cel przetwarzania, zakres danych osobowych o podstawa prawna

Kupujący powinien być świadomy tego, że w celu zawarcia umowy kupna, jej późniejszego wykonania (przygotowania zamówienia, zapewnienia transportu oraz dostawy) oraz ewentualnego rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych, administrator przetwarza i przechowuje zgodnie z rozporządzeniem Rady i Parlamentu Europejskiego (EU) 2016/679, „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” RODO, jego dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, e-mail oraz numer telefonu.

Prawną podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 par.1 lit. b) RODO, wypełnianie umowy, której stroną jest kupujący.

Kategoria odbiorców/odbiorcy danych osobowych

Administrator zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych kupującego innym podmiotom, niż następujące:

a) firmie kurierskiej, którą kupujący wybierze w formularzu zamówienia w celu dostarczenia zamówionego towaru, lista dostawców jest dostępna na naszych stronach internetowych, przy czym dane będą udostępniane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, e-mail oraz numer telefonu;

b) Właścicielowi portalu Opineo.pl przygotowującemu i wysyłającemu ankiety satysfakcji klienta w ramach programu „Uwierzytelnione przez klienta", w którym uczestniczy nasz sklep internetowy. Prawną podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 par.1 lit. f) RODO, uzasadniony interes administratora danych polegający na określeniu satysfakcji kupującego z dokonanego zakupu. Ankiety mogą być wysyłane do wszystkich klientów, którzy nie odmówili ich otrzymywania wmyśl § 7 ust. 3 ustawy o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego (Dz. U. nr 480/2004), każdorazowo po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym. Właściciel portalu Opineo.pl jest uprawniony do użycia otrzymanego adresu e-mail wyłącznie w celu przygotowanie i przesłania ankiety satysfakcji klienta w rozumieniu warunków programu „Uwierzytelnione przez klienta” dostępnych na stronie internetowej: https://www.opineo.pl/i/dla-uzytkownika/regulamin-dla-uzytkownikow-serwisu. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania ankiet satysfakcji klienta w ramach programu „Uwierzytelnione przez klienta”, wykorzystując do tego link rezygnacji umieszczony w wiadomości e-mail z ankietą. Po otrzymaniu rezygnacji, ankiety nie będą wysyłane kupującemu.

Okres przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez czas potrzebny na realizację zamówienia (przygotowanie, zapewnienie transportu, dostarczenie) rozszerzony dodatkowo o okres udzielonej gwarancji (24 miesiące od dostarczenia towaru) bądź o okres gwarancji zapisanej w umowie.

Kupujący powinien być również świadomy tego, że administrator zgodnie z § 35 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 235/2004), ma obowiązek przechowywania dokumentów podatkowych przez okres 10 lat po zakończeniu roku podatkowego, w którym transakcja miała miejsce (oznacza to, że po zakupieniu towaru w ciągu roku 2008, faktura dokumentująca tą transakcję powinna być przechowywana do końca 2028 roku). Dokument podatkowy może zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres, e-mail oraz numer telefonu.

Prawa klienta w odniesieniu do danych osobowych

Kupujący zgodnie z art. 15 do 21 RODO ma prawo:

 • a) dostępu do danych osobowych, w celu uzyskania od administratora potwierdzenia, że jego dane osobowe są lub nie są przetwarzane i jeżeli są, to ma prawo wglądu do tych danych oraz do informacji wyszczególnionych w art. 15 RODO;
 • b) do poprawy nieprawidłowych informacji, które go dotyczą, uzupełnienia niekompletnych danych wymaganych w procesie przetwarzania, poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia zgodnie z art. 16 RODO;
 • c) do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), które polega na tym, że administrator jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe dotyczące kupującego, jeżeli nie są już potrzebne do realizacji zamówienia chyba, że istnieją inne przesłanki prawne do ich dalszego przetwarzania;
 • d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • e) do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
 • f) do wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO.

Administrator dostarcza klientowi, na jego wniosek, informacji o podjętych środkach bezpieczeństwa najpóźniej w ciągu 15 dni od jego otrzymania.

Administrator zobowiązuje się udostępnić klientowi w przypadku, gdy ten skorzysta z prawa dostępu do swoich danych osobowych, bezpłatnie oprócz pierwszej i drugą kopię przetwarzanych danych, gdy klient jej zażąda.

W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, klient ma prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym i złożyć mu skargę.

 

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy, która jest zawierana pomiędzy Kupującym a firmą Manu JTC.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści i postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym do umów, które zostały zawarte przed zmianą regulaminu obowiązywać będzie wersja Regulaminu sprzed daty złożenia zamówienia przez Kupującego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu www.manucafe.pl

Kupujący składając zamówienie akceptuje postanowienia Regulaminu.

We wszystkich innych sprawach, które nie zostały uregulowane powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy Ustawy o ochronie konsumentów jak również o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Możesz zrezygnować w każdej chwili. Newsletter będzie wysyłany co 2 tygodnie.
Zapisując się do otrzymywania informacji o promocjach, nowościach i ciekawostkach wyrażasz zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Warunki dla firm| Zniżka za zapisanie się do ManuTips »